Ομάδα

Το προσωπικό μας, αποτελείτε από ειδικευμένα άτομα και η επιλογή τους γίνετε με αυστηρά κριτήρια, όπως:

  1. Κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση.
  2. Απαιτούμενη από τον νόμο (2518/97) προσωπική άδεια εργασίας κατηγορίας ‘Α ή ΄Β ανάλογα με τις δραστηριότητες εκδιδόμενη από την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού ή διεύθυνση κατοικίας τους.
  3. Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
  4. Ορισμένοι από τους άνδρες έχουν υπηρετήσει σε ειδικά σώματα των ειδικών δυνάμεων ή έχουν γνώση κάποιας πολεμικής τέχνης.
  5. Με έλεγχο από ψυχολόγο για την οξύνοια και την ταχύτητα λήψης αποφάσεων και αντίδρασης.
  6. Ευπαρουσίαστοι, ευγενικοί, συνεπείς και συνεργάσιμοι με τους πελάτες και το προσωπικό τους.
  7. Με επιβλητικό και εμφανή τρόπο φρούρησης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.