Υπηρεσίες

 • Ειδικευμένοι συνεργάτες και ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνουν προστασία υψηλών προσώπων (V.I.P.) επί 24ωρου σε όλη την Ελλάδα.
 • Οδηγός – φρουρός – συνοδηγός αναλαμβάνει την ασφαλή μετακίνησή σας με ιδιόκτητο αυτοκίνητο της εταιρείας μας.
 • Δυνατότητα μεταφοράς από και προς το Άγιο Όρος
 • Δυνατότητα μεταφοράς σε όλη την Ελλάδα .
 • Πιστοποιημένο προσωπικό με ειδίκευση στις υπηρεσίες φύλαξης.
 • Έρευνα – πληροφορίες για πιθανή αγορά ακινήτου.
 • Σύμβαση έργου (συμβόλαιο υπηρεσιών)
 • Φύλαξη κτιριακών εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και καταστημάτων.
 • Φύλαξη κατοικιών κατά την απουσία των ιδιοκτητών τους για κοινωνικές εκδηλώσεις (τέλεση γάμων κτλ.)
 • Συνοδεία VIP προσώπων
 • Συνοδεία βαρέων οχημάτων με αυτοκίνητα
 • Περιπολίες στους χώρους
 • Επανδρωμένο κέντρο παρακολούθησης λήψεων σημάτων

Τα σχόλια είναι κλειστά.